Technical liquide

Top sellers

Specials

No special products at this time.

Viewed products

Kontakt U 60ml View larger

Kontakt U 60ml

CHEMIA-004

New product

17 Items

$1.74 tax incl.

More info

Preparat stanowi kompozycjê rozpuszczalników, która umo¿liwia mycie oraz odt³uszczanie podzespo³ów i styków elektrycznych. Kontakt U to rodek, który skutecznie usuwa zalegaj¹cy t³uszcz, brud; stare smary, oleje, silikony, siarczki i tlenki rozpuszczone Kontaktem S, a tak¿e wszelkie pozosta³oci po lutowaniu (w tym kalafoniê). Preparat chroni przed korozj¹ i zapewnia ma³¹ rezystencjê przejcia styków.

30 other products in the same category: